Kumbh Mela 2019 in Allahabad

Below are the main bathing (Snan) dates of Ardh Kumbh Mela 2019.

Date                              Event
January 15h              Makar Sankranti (1st Shahi Snan)
January 21st             Paush Purnima
February 4th           Mauni Amavasya (Main Royal Bath, 2nd Shahi Snan)
February 10th         Basant Panchami (3rd Shahi Snan)
February 19th         Maghi Poornima
March 4th                 Maha Shivratri